Ubezpieczenie OC lekarza, czy obowiązkowe i kluczowe ubezpieczenie „od błędów w sztuce”

Nie ma wątpliwości, że lekarze różnych specjalizacji zapewniają opiekę, która jest niezbędna i kluczowa dla całego społeczeństwa. Niemniej jednak lekarze są tylko ludźmi i popełniają błędy, więc zawsze narażeni są na pozew sądowy, który może poważnie zaszkodzić lub potencjalnie zakończyć ich praktykę. Dodatkowo, w przeciwieństwie do większości pracowników, błędy lekarzy mogą mieć zagrażające życiu konsekwencje dla ich pacjentów.

Continue reading „Ubezpieczenie OC lekarza, czy obowiązkowe i kluczowe ubezpieczenie „od błędów w sztuce””