Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego – kluczowe aspekty i znaczenie ubezpieczenia OC

Wraz z rosnącym złożeniem spraw prawnych, radcy prawni stają się kluczowymi doradcami, a zatem narażeni są na ryzyko ewentualnych błędów czy niedopatrzeń. W świetle tego, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) staje się nie tylko wymogiem prawnym, ale również istotnym elementem ochrony zarówno dla samego prawnika, jak i jego klientów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej istocie oraz wartości ubezpieczenia OC radcy prawnego od iExpert.

Continue reading „Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego – kluczowe aspekty i znaczenie ubezpieczenia OC”

Ubezpieczenie OC lekarza, czy obowiązkowe i kluczowe ubezpieczenie „od błędów w sztuce”

Nie ma wątpliwości, że lekarze różnych specjalizacji zapewniają opiekę, która jest niezbędna i kluczowa dla całego społeczeństwa. Niemniej jednak lekarze są tylko ludźmi i popełniają błędy, więc zawsze narażeni są na pozew sądowy, który może poważnie zaszkodzić lub potencjalnie zakończyć ich praktykę. Dodatkowo, w przeciwieństwie do większości pracowników, błędy lekarzy mogą mieć zagrażające życiu konsekwencje dla ich pacjentów.

Continue reading „Ubezpieczenie OC lekarza, czy obowiązkowe i kluczowe ubezpieczenie „od błędów w sztuce””

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego – gwarancja bezpieczeństwa dla firmy i klientów

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego (więcej o ofercie: iexpert.pl) jest polisą chroniącą firmę przed skutkami finansowymi błędów popełnionych w trakcie wykonywania usług księgowych. Obejmuje ono szkody wyrządzone klientom na skutek działania lub zaniechania ze strony biura. Jest to nie tylko zabezpieczenie dla samej firmy, ale również dla jej klientów, którzy mogą czuć się pewniej korzystając z usług biura rachunkowego, wiedząc, że ich interesy są chronione przez polisę ubezpieczeniową.

Continue reading „Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego – gwarancja bezpieczeństwa dla firmy i klientów”

Pakiet ubezpieczeń dla lekarzy – co należy uwzględnić?

Bycie lekarzem to duża odpowiedzialność, ale także ryzyko, które związane jest z możliwością popełnienia błędu. Z tego właśnie powodu wszyscy lekarze – bez względu na to czy są zatrudnieni na umowę o pracę, czy też prowadzą własną działalność – muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednak nie tylko o takiej ochronie muszą oni pomyśleć. Lepszym wyborem będzie pakiet ubezpieczeń, który zawierać będzie także NNW i ochronę prawną.

Continue reading „Pakiet ubezpieczeń dla lekarzy – co należy uwzględnić?”

Ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych

Biura rachunkowe oferują niezbędne usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i doradztwem podatkowym. Z uwagi na złożoność i wagę tych zadań, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej staje się wymogiem egzekwowanym przez prawo. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami błędów i zaniechań w pracy, które mogą prowadzić do poważnych strat finansowych klientów biur rachunkowych. Ale co dokładnie obejmuje takie ubezpieczenie, jaka jest jego suma gwarancyjna i czy dotyczy ono wszystkich biur rachunkowych?

Continue reading „Ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych”

Ubezpieczenie OC lekarza – wszystkie najważniejsze informacje w pigułce

Praktyka medyczna, choć niosąca ze sobą wielką satysfakcję z niesienia pomocy, równocześnie wiąże się z wysokim stopniem odpowiedzialności. W kontekście ochrony pacjentów i profesjonalnej etyki, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza staje się kluczowym elementem, mającym na celu zabezpieczenie zarówno pacjentów, jak i samych specjalistów medycznych.

Continue reading „Ubezpieczenie OC lekarza – wszystkie najważniejsze informacje w pigułce”

Ubezpieczenie adwokata – o to dlaczego jest obowiązkowe!

Profesja adwokacka niesie ze sobą wysoki poziom odpowiedzialności. Niezawodne ubezpieczenie adwokata to fundament zapewniający ochronę przed ryzykiem prawnym oraz finansowym, zarówno dla prawnika, jak i jego klientów. Jest to nie tylko zabezpieczenie przeciwko nieprzewidzianymi zdarzeniami, ale także dowód na poważne podejście do wykonywanego zawodu.

Continue reading „Ubezpieczenie adwokata – o to dlaczego jest obowiązkowe!”

OC dla fizjoterapeuty – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwiększające komfort pracy.

Fizjoterapeuta, który prowadzi praktykę w formie działalności gospodarczej ma możliwość zarejestrowania się jako podmiot leczniczy lub praktyka fizjoterapeutyczna. W obu przypadkach zobowiązany jest do posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podstawą prawną zawarcia umowy z ubezpieczycielem jest Ustawia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a wysokość sum ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Continue reading „OC dla fizjoterapeuty – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwiększające komfort pracy.”

Wszystko, co musisz wiedzieć, o ubezpieczeniu OC dla lekarzy.

Zawód lekarza należy do jednego z tych, w którym każdego dnia ponoszona jest olbrzymia odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania. Medycy zdają sobie sprawę ze znacznego ryzyka zawodowego i konsekwencji błędów medycznych. Rzetelna wiedza, dokładność i doświadczenie mimo wszystko nie są jednak w stanie w każdej sytuacji uchronić ich przed nieumyślnym wyrządzeniem szkód. Polskie prawo nakłada obowiązek posiadania przez lekarza obowiązkowego ubezpieczenia OC. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które jako lekarz musisz posiadać w tym zakresie.

Continue reading „Wszystko, co musisz wiedzieć, o ubezpieczeniu OC dla lekarzy.”