Czy lekarze muszą się ubezpieczać?

Zawód lekarza jest w Polsce ściśle regulowany, zaś ustawodawca uwzględnia różne warianty w zakresie egzekwowania odpowiedzialności wśród lekarzy za ewentualne błędy. Podstawowym rozróżnieniem w kwestii ubezpieczeń jest to, czy dany lekarz pozostaje zatrudniony przez określoną placówkę medyczną w stosunku umowy o pracę, czy prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Continue reading „Czy lekarze muszą się ubezpieczać?”

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?

Czy ubezpieczenie OC dla osób pracujących w zawodzie zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o zarządzaniu nieruchomościami każda osoba pracująca, jako zarządca nieruchomości ma obligatoryjny obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jej wykupienie jest konieczne na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zawiera pisemne umowy ze swoim klientem. Posiadanie przez zarządcę nieruchomościami OC warunkuje jej podpisanie w innym wypadku osoba, która ją zawarła, jest zmuszona ją wypowiedzieć. Warto pamiętać, że to nie jedyna konsekwencja jego nieposiadania. Oprócz tego osoba pracująca na tym stanowisku podlega karze pieniężnej, która może wynosić nawet dziesięć razy tyle, co przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządcy nieruchomościami, czyli w praktyce kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Continue reading „Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?”

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich medyków

Od 2010 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy lekarz – w tym także dentyści – muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Dlaczego? Jest to tak naprawdę ochrona dla tych wszystkich pacjentów, którzy ucierpią w skutek błędów medycznych, jakie (niestety!) zdarzają się bardzo często.

Continue reading „Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich medyków”

OC dla lekarzy – kto podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu?

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe na terenie Rzeczpospolitej od 2010 roku. Powinni je posiadać wszyscy lekarze, a także dentyści, fizjoterapeuci, ratownicy, czy pielęgniarki, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą polegającą na leczeniu pacjentów. Tego rodzaju ubezpieczenie dotyczy ewentualnych szkód, które mogłyby zostać wyrządzone w wyniku wykonanego świadczenia, a także zaniechania jego wykonania w przypadku, w którym taka decyzja byłaby niezgodna z prawem. Istnieje również dobrowolne ubezpieczenie OC. W tym przypadku dotyczy ono zarówno osób prowadzących działalność leczniczą, jak i tych, którzy pracują na etacie lub umowie zlecenie, a także o dzieło. Tego rodzaju ubezpieczenie będzie obejmowało różnego rodzaju zdarzenia, dotyczące wyrządzenia szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC, można do nich zaliczyć m.in. zdarzenia związane z udzielanymi świadczeniami, który miały miejsce poza terenem kraju. Choć ubezpieczenie dobrowolne można zakupić w dowolnym momencie, jego koniec przypada zawsze na moment końca ubezpieczenia obowiązkowego OC, jeśli dotyczy ono lekarza prowadzącą własną działalność gospodarczą.

Continue reading „OC dla lekarzy – kto podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu?”

Ubezpieczenie najemcy – zalety zawarcia polisy

Ubezpieczenie najemcy (https://iexpert.pl/najemcy/ubezpieczenie-oc-najemcy-mieszkania/) przydaje się w chwili, gdy chcemy wynająć mieszkanie, niezależnie od tego, czy znajduje się w nim wyposażenie właściciela, czy też nie. Warto skusić się na wykupienie tej składowej ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, by nie musieć płacić za szkody z własnych pieniędzy.

Continue reading „Ubezpieczenie najemcy – zalety zawarcia polisy”

Ubezpieczenie górskie

Ostatnimi czasy coraz więcej osób spędza swój wolny czas w górach. Nie ważne czy to zwykły spacer, czy wspinaczka górska. Jak każdy wie, góry potrafią być zdradliwe i przysporzyć wiele trudności podczas wspinaczki. Dlatego przed takim wypadem powinniśmy się przygotować na każdy możliwy scenariusz. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wykupienie specjalnego ubezpieczenia, które obejmuje wyjazd w góry. Jest to tzw. ubezpieczenie górskie.

Continue reading „Ubezpieczenie górskie”

Błąd lekarski i medyczny lekarzy konsekwencje i odpowiedzialność karna

Jeśli posiadasz ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Jednak ani posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ani płacenie za usługi medyczne nie gwarantuje, że jakość opieki medycznej będzie odpowiednia. Błąd w sztuce lekarskiej to rodzaj przestępstwa, w którym pracownicy służby zdrowia nie wykonują swoich obowiązków zawodowych w sposób właściwy.

Continue reading „Błąd lekarski i medyczny lekarzy konsekwencje i odpowiedzialność karna”