Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu radcy prawnego?

Na każdym radcy prawnym spoczywa obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten nakłada ustawa o radcach prawnych. Co ważne, radca prawny musi być ubezpieczony już od dnia poprzedzającego rozpoczęcie prowadzenia swojej praktyki. Bez ważnej polisy OC radca prawy nie może zatem rozpocząć swojej działalności. Co jeszcze trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu radcy prawnego?

Ubezpieczenie OC – dlaczego radca prawny musi je posiadać?

Ubezpieczenie radcy prawnego zdejmuje z niego odpowiedzialność cywilną w sytuacji, w której dopuściłby się on zaniechania bądź popełniłby błąd

Ubezpieczenie radcy prawnego zdejmuje z niego odpowiedzialność cywilną w sytuacji, w której dopuściłby się on zaniechania bądź popełniłby błąd. Dotyczy to przede wszystkim takich sytuacji, w których radca prawy realizując swoje usługi, wyrządziłby szkodę swojemu klientowi. Jak wspomniano, ubezpieczenie OC radców prawnych dotyczy nie tylko ewentualnych błędów, ale również zaniechania. W tym przypadku mowa jest o sytuacji, w której radca prawny nie wykonał określonej czynności, co przyczyniło się do narażenia swojego klienta na szkodę. Ustawa o radcach prawnych zakłada także, że rada okręgowa Izby Radców Prawnych ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie tego, czy podlegający jej radcy prawni mają ważne ubezpieczenie OC.

Kiedy radca prawny musi posiadać polisę OC?

Radca prawny musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową w każdej sytuacji, która związana jest z wykonywaniem przez niego swojej praktyki. Jeśli radca prawny nie posiada ważnego ubezpieczenia, wówczas nie może on wykonywać swojego zawodu i świadczyć usług radcowskich swoim klientom. Dotyczy to wszelkich usług radcowskich, w tym udzielania porad prawnych, sporządzania pism i opinii prawnych. Nie może także oczywiście występować przed sądem i innymi urzędami w roli pełnomocnika lub obrońcy.

Kiedy ubezpieczenie radcy prawnego nie obowiązuje?

Radca prawny musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową w każdej sytuacji, która związana jest z wykonywaniem przez niego swojej praktyki

Co ważne, ubezpieczenie OC radcy prawnego nie zawsze obowiązuje. Jest tak choćby w sytuacji, w której radca prawny wyrządził szkodę osobie z najbliższej rodziny bądź powinowatemu. Taka sytuacja może również zaistnieć, kiedy do szkody doszło już po tym, jak radca prawny został skreślony z listy radców prawnych bądź został zawieszony. W takich sytuacjach ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego nie obowiązuje.

W każdym mieście swoją praktykę prowadzi przynajmniej kilku radców prawnych. Wybór jest zatem dość szeroki. Decydując się na skorzystanie z usług konkretnego radcy prawnego, zawsze sprawdzić trzeba, czy posiada on ważną polisę OC. Jest to forma zabezpieczenia przed ewentualnymi nieprzyjemnymi niespodziankami, które mogłoby zaistnieć w trakcie współpracy z radcą.