Czy lekarze muszą się ubezpieczać?

Zawód lekarza jest w Polsce ściśle regulowany, zaś ustawodawca uwzględnia różne warianty w zakresie egzekwowania odpowiedzialności wśród lekarzy za ewentualne błędy. Podstawowym rozróżnieniem w kwestii ubezpieczeń jest to, czy dany lekarz pozostaje zatrudniony przez określoną placówkę medyczną w stosunku umowy o pracę, czy prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Ubezpieczenie lekarzy prowadzących działalność gospodarczą

W przypadku lekarzy, którzy świadczą usługi medyczne w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 29 kwietnia 2019 roku. Obowiązkowe OC lekarzy (więcej: https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) ma za zadanie zabezpieczyć pracownika służby zdrowia przed osobistym pokrywaniem odszkodowania oraz innych świadczeń, które mogłyby zostać zasądzone pacjentowi w wyniku zaniechania lub błędu medycznego ze strony lekarza. Człowiek, który nie wykupił odpowiedniego ubezpieczenia, a oferuje usługi o charakterze medycznym łamie polskie prawa i z punktu widzenia ustawy nie może nazywać się lekarzem.

Zawód lekarza jest w Polsce ściśle regulowany, zaś ustawodawca uwzględnia różne warianty w zakresie egzekwowania odpowiedzialności wśród lekarzy za ewentualne błędy

Prawny aspekt indywidualnego ubezpieczenia

Z prawnego punktu widzenia, zgodnie z tekstem ustawy, OC obejmuje odpowiedzialność cywilną praktyki lekarskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli były one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. W przypadku własnej działalności to właśnie lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym wszelkie błędy związane z leczeniem pacjenta i pozbawione znaczenia w tym przypadku są motywacje tudzież okoliczności popełnienia błędu. Pacjent dysponuje prawem ubiegania się zarówno o zadośćuczynienie za szkody, jak i środki finansowe umożliwiające podjęcie ich naprawy oraz ewentualne zabezpieczenie na przyszłość w postaci na przykład odpowiedniej renty. W związku z tym ubezpieczenie, które pozwoli na wypłatę co najmniej minimalnej sumy gwarancyjnej (w przypadku szkód na osobie jest to obecnie równowartość w złotych 5210000 euro) jest niezbędne dla lekarzy pracujących na własną rękę.

Ubezpieczenie lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę.


Zupełnie odmiennie sprawa wygląda w przypadku lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w danej placówce medycznej, gdyż tam obowiązkowe OC lekarzy nie jest wymagane. Jeśli podmiot uznaje się za zdolny do świadczenia usług medycznych to, zgodnie z polskim prawem, musi zakupić odpowiednie OC (www.alkaubezpieczenia.pl), które w zakresie obejmowanych sytuacji powinno pokrywać się z ubezpieczeniem indywidualnym. Sprawa komplikuje się, gdy dochodzi do naruszenia zdrowia lub życia pacjenta właśnie w ramach korzystania z usług podmiotu świadczącego usługi medyczne, lecz są one konsekwencją jednostkowych działań lekarza. W takiej sytuacji odpowiedzialność jest dzielona pomiędzy placówkę a lekarza, co sprowadza się do tego, że w pierwszej kolejności placówka medyczna wypłaca poszkodowanemu pacjentowi całość zasądzonej kwoty, zaś później dochodzi do uregulowania kwestii finansowej ze swoim pracownikiem. Najczęściej dochodzi do podziału kosztów, jednak w przypadku, gdy pełna odpowiedzialność za błąd lekarski zostanie przypisana konkretnemu pracownikowi może on zostać zobligowany do poniesienia pełnych kosztów. W takich sytuacjach bardzo przydaje się indywidualne dobrowolne OC, które, choć zgodnie z polskim prawem nie musi zostać wykupione, jest szeroko oferowane przez różnorodne firmy ubezpieczeniowe i może uratować finanse obciążonego lekarza.