Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza?

Konsekwencje ewentualnego błędu medycznego mogą być bardzo poważne – dlatego też w naszym kraju lekarze praktykujący i prowadzący własną działalność gospodarczą są zobowiązani do wykupienia obowiązkowego OC lekarza.

Czym jest ubezpieczenie OC lekarza?

Skrótowiec OC oznacza “odpowiedzialność cywilną”  – a zatem ubezpieczenie to będzie zabezpieczeniem dla lekarza w przypadku zaszkodzenia pacjentowi. Polisa ta stanowi podstawowe ubezpieczenie medyczne. Do podpisania umowy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza są zatem zobowiązani w naszym kraju wszyscy specjaliści wykonujący działalność leczniczą. 

Polisa taka zadziała w momencie popełnienia przez ubezpieczonego błędu w sztuce na szkodę pacjenta. W takim przypadku to zakład ubezpieczający lekarza wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie w jego imieniu – w przeciwnym razie musiałby on finansować je z własnej kieszeni. Polisa OC lekarza może zostać wykupiona indywidualnie, jednak dostępna jest też w pakietach razem z innymi ubezpieczeniami medycznymi. 

Zawód lekarza, niezależnie czy mowa o chirurgu, kardiologu, czy też po prostu interniście obarczony jest poważnym ryzykiem

Co zawiera ubezpieczenie oc dla lekarzy?

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku działalności innego rodzaju, ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej lekarza pozwala pokryć większość szkód, które powstały w wyniku źle prowadzonej przez niego działalności. Pakiet ubezpieczenia OC lekarza obejmował będzie nie tylko szkody wyrządzone bezpośrednio przez lekarza (np. w trakcie błędnie wykonanego zabiegu) lecz także szkody wyrządzone w wyniku złego działania maszyn medycznych. 


Pamiętać jednocześnie należy, że w większości przypadków obowiązkowe OC lekarskie:

  • nie gwarantuje pomocy prawnej w przypadku oskarżenia ze strony pacjenta
  • nie obejmuje uszkodzenia mienia należącego do pacjenta
  • nie zostanie wypłacone w celu opłacenia zagubionej rzeczy należącej do pacjenta

Sytuacji takich może natomiast dotyczyć dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza. 

Zawód lekarza, niezależnie czy mowa o chirurgu, kardiologu, czy też po prostu interniście obarczony jest poważnym ryzykiem

Środki wypłacone pacjentowi mogą pokryć koszta niezbędnego leczenia, lub rehabilitacji, a także poprawienia jego komfortu życia. Zdarzyć się bowiem może, że z powodu nieprawidłowego postępowania lekarza poszkodowany pacjent straci możliwość wykonywania pracy zarobkowej i samodzielnego utrzymywania się. 

Kto powinien wykupić obowiązkową polisę oc dla lekarzy? 

Na wykupienie takiej polisy muszą zdecydować się wszyscy lekarze, którzy prowadzą indywidualną lub grupową praktykę lekarską. Obowiązek ten dotyczy lekarzy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, czyli zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej. Natomiast lekarze, którzy związani są z miejscem wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę nie mają obowiązku wykupienia takiej polisy. Pomimo tego faktu, bardzo wielu z nich decyduje się na dobrowolny zakup ubezpieczenia OC lekarza. 

Czym kierować się wybierając obowiązkową polisę oc dla lekarza?

Chociaż ubezpieczenie to jest polisą obowiązkową, lekarze mają do wyboru wiele różnych opcji ubezpieczeniowych. Wybierając taką polisę, dobrze jest zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  • wysokość sumy gwarancyjnej przewidzianej ubezpieczeniem
  • wyłączenia odpowiedzialności, czyli ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej
  • zakres ubezpieczenia
  • pozostałe zastrzeżenia wymienione w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia)

Koszt składki, w zależności od specjalizacji lekarskiej i zakresu pakietu wynosi zazwyczaj od 250 do 700 złotych. Wybierając taką polisę warto sprawdzić  możliwość jej rozszerzenia. Ubezpieczenie OC lekarza można wzbogacić np. o pakiet NNW, który zabezpieczy medyka między innymi przed finansowymi konsekwencjami zakażenia żółtaczką, wirusem HIV, czy też utraty zdolności do pracy.