Dlaczego warto ubezpieczać wynajmowane mieszkanie?

Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup mieszkania, aby w przyszłości oferować jego wynajem. Powód jest oczywisty, gwarantuje to zwrot inwestycji oraz otrzymanie pewnego zysku. W wielkim skrócie ubezpieczenie od wynajmu mieszkania oznacza dodatkowe zabezpieczenie lokaty kapitału. Dlatego, gdy chcemy naszą inwestycję, dokładnie zabezpieczyć warto, wtedy zakupić do niej polisę mieszkaniową. Warto podkreślić, iż nawet podpisanie profesjonalnej umowy z lokatorami nie zagwarantuje nam uniknięcie żadnych strat. Lepszy rozwiązaniem jest poświęcenie raz w miesiącu tych 200 bądź 300 zł na porządną polisę mieszkaniową.

Wynajem a ubezpieczenie mieszkania

Obiekt, w którym mieszkamy codziennie, jesteśmy w stanie chronić finansowo przed niektórymi szkodami. Jak już wiadomo nad wynajmowaną nieruchomością mamy ograniczoną kontrolę, więc nie ma co zwlekać z zabezpieczeniem naszego dobra. Bardzo ważne jest podpisanie odpowiedniej umowy, w której znajdziemy wszystkie najważniejsze zapisy w tym zezwolenie na palenie w budynku albo posiadanie zwierząt domowych. Nie możemy zapomnieć, że do takiej umowy musimy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy zawierający szczegółowe informacje na temat stanu technicznego urządzeń w mieszkaniu, jak i samego lokalu. Dodatkowo dochodzi do tego kaucja, czyli inaczej zabezpieczenie na poczet potencjalnych zniszczeń albo niepłacenie czynszu. Adekwatnie stworzona umowa najmu zabezpieczy nas przed wszelakimi stratami, które możemy ponieść przez lokatorów. Niestety na tym nie kończą się nasze potencjalne problemy, ponieważ nie możemy zapominać o zdarzeniach losowych pokroju powodzi, włamania i kradzieży. Ponadto szkody mogą zostać również wytworzone przez osoby trzecie. 

Jakie wybrać ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?


Podczas wybierania polisy do wynajmowanego lokalu musimy wziąć pod uwagę kilka ryzyk. Głównym obiektem ubezpiecza, powinny być mury oraz przedmioty stałe. Natomiast zakres ochrony powinien mieć w sobie jak najwięcej zdarzeń losowych. Niektóre towarzystwa oferują ochronę nawet przed 30 tego typu ryzyk. Weźmy pod lupę formułę „All Risks”, w której znajdziemy dość szeroki zakres i zabezpiecza nas przed sytuacjami, na które nie mamy wpływu. Teraz sprawdźmy dodatki do ubezpieczenia, które mogą okazać się bardzo znaczące:

  • dewastacja oraz wandalizm – ochrona obejmuje jedynie szkody wyrządzone przez osoby trzecie, a nie samych lokatorów,
  • pomoc prawna – kiedy oferujemy umowę, lecz potencjalny lokator ma do niej wątpliwości, wówczas możemy liczyć na pomoc profesjonalisty.