Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?

Czy ubezpieczenie OC dla osób pracujących w zawodzie zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o zarządzaniu nieruchomościami każda osoba pracująca, jako zarządca nieruchomości ma obligatoryjny obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jej wykupienie jest konieczne na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zawiera pisemne umowy ze swoim klientem. Posiadanie przez zarządcę nieruchomościami OC warunkuje jej podpisanie w innym wypadku osoba, która ją zawarła, jest zmuszona ją wypowiedzieć. Warto pamiętać, że to nie jedyna konsekwencja jego nieposiadania. Oprócz tego osoba pracująca na tym stanowisku podlega karze pieniężnej, która może wynosić nawet dziesięć razy tyle, co przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządcy nieruchomościami, czyli w praktyce kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Continue reading „Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?”