Obowiązkowe OC lekarzy – finansowa ochrona dla medyków

Coraz więcej lekarzy decyduje się na zatrudnienie kontraktowe. Dla pracodawcy oznacza to zwolnienie z odpowiedzialności za ewentualne błędy personelu medycznego, nakładając jednocześnie na medyków obowiązkowe OC lekarzy.

Nienormowany czas pracy

Lekarz zatrudniony na etacie, podobnie jak każdy pracownik, zobligowany jest do pełnienia obowiązków zawodowych w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończonym dyżurze lekarz musi mieć co najmniej 11 godzin przerwy zanim rozpocznie kolejny dyżur. W przypadku kontraktu sytuacja wygląda zupełnie inaczej – lekarz sam określa godziny pracy, bez konieczności jakiejkolwiek weryfikacji. Nienormowany czas pracy sprawia, że wielu lekarzy podejmuje współpracę z kilkoma jednostkami świadczącymi usługi zdrowotne, nie zważając na odpowiednią ilość czasu wolnego. Efektem nadmiernej ilości obowiązków zawodowych jest przemęczenie, skutkujące nierzadko mniej lub bardziej poważnym błędem lekarskim.

Zgodnie z literą prawa, za błąd lekarski uznawane jest nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie ze strony lekarza, w którego wyniku powstała szkoda u pacjenta. Może to być również błąd w leczeniu, diagnozie lub prognozie. Roszczenia ze strony pacjentów są w przypadku lekarzy zatrudnionych na kontrakcie kierowane są bezpośrednio do medyków, z pominięciem pracodawcy. Obowiązkowe OC lekarzy stanowi finansową ochronę medyków przed konsekwencjami finansowymi. Należy jednak pamiętać, że firma ubezpieczeniowa wypłaca należność wyłącznie do wartości konkretnej polisy.

Błędy lekarskie i ich specyfikacja

Błędy lekarskie można podzielić na dwie zasadnicze grupy: ewidentne oraz diagnostyczne. W pierwszym przypadku mowa o przypadkach, gdy leczenie lub zabieg został wykonany na nieodpowiednim organie, np. zabieg wykonano na lewym kolanie, a problemy zdrowotne dotyczyły kolana prawego. Istotnym elementem jest tutaj okołooperacyjna karta ochronna, umożliwiająca sprawdzenie, jaki zabieg powinien być w danym momencie wykonany. W przypadku wystąpienia błędu ewidentnego pacjent ma prawo domagać się od medyka zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia, a nawet dożywotniej renty.

Poważne konsekwencje mogą pociągać za sobą również błędy diagnostyczne. Błędnie postawiona diagnoza zazwyczaj wiąże się z niewłaściwym leczeniem, które z kolei może skutkować szkodą na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią pacjenta. Błędy diagnostyczne nie są tak oczywiste jak ewidentne, dlatego też decyzję o tym, czy szkoda powstała z winy lekarza decyduje sąd w oparciu o opinie biegłych.

Polisa OC – obowiązek każdego lekarza


Obowiązkiem każdego lekarza, który zdecydował się na kontrakt, jest posiadanie aktualnej polisy OC. Przepisy wyraźnie określają minimalne sumy ubezpieczenia, istnieje jednak możliwość podwyższenia kwoty, wiąże się to jednak z wyższą składką.

Zdarza się jednak, że uzyskana przez poszkodowanego lub jego najbliższych kwota odszkodowania przewyższa wartość polisy OC lekarza. Różnicę musi uregulować medyk we własnym zakresie. Warto również podkreślić, że obowiązkowe OC lekarzy w podstawowej formie nie obejmuje kosztów ewentualnych spraw sądowych, wynagrodzenia adwokatów oraz sytuacji, w której ujawniona została tajemnica lekarska.