OC lekarzy – jaki jest jego zakres i ograniczenia?

Rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów 29 kwietnia 2019 roku stanowi, że ubezpieczenie OC w branży medycznej, a tym samym również OC lekarzy, ma obowiązkowy charakter. Co przy tym warte podkreślenia, obowiązek jego wykupienia nie dotyczy już wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów. Spoczywa również na barkach pielęgniarek i położnych, a także fizjoterapeutów, którzy wykonują swój zawód w ramach praktyki zawodowej. Co warto zatem wiedzieć na jego temat i na co zwracać uwagę przy jego zakupie?

Obowiązek ubezpieczeniowy – kogo dotyczy?

Przepisy stanowią, że obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa na wszystkich lekarzach, bez względu na to, czy prowadzą indywidualna, czy też grupową praktykę zawodową. To właśnie OC lekarzy jest najlepszym zabezpieczeniem przed osobistym pokrywaniem nie tylko odszkodowania, ale i innych świadczeń, które mogą zostać przyznane pacjentowi, gdy dojdzie do błędu medycznego.

Oczywiście, obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie oznacza, że każdy lekarz musi wykupować je osobiście. Nie ma takiej konieczności przede wszystkim wtedy, gdy lekarz jest zatrudniony w placówce medycznej. Oczywiście, także wówczas musi posiadać ubezpieczenie OC, odpowiada za nie jednak nie on sam, ale jego pracodawca.

Jak wybierać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Wybór obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza można porównać do tego, jakiego dokonuje właściciel samochodu osobowego. Na krajowym rynku nie brakuje towarzystw ubezpieczeniowych świadczących tego rodzaju usługę. Minimalna suma gwarancyjna jest jednak ustalana nie przez ubezpieczalnie, ale przez Ministra Finansów, a co za tym idzie – jeśli lekarzowi zależy na absolutnym minimum – może kierować się przede wszystkim ceną i sięgać po tą ofertę, która jest najtańsza.

Nie jest to praktyka rzadko spotykana, nie jest jednak również jedną z tych, z którymi mamy do czynienia szczególnie często. Wynika to przede wszystkim z tego, że minimalne sumy gwarancyjne obowiązkowego OC nie są wysokie. Panuje przekonanie, że mogą okazać się niewystarczające w przypadku błędu medycznego, wielu lekarzy szuka więc polis bardziej atrakcyjnych zwracając uwagę nie tylko na ich cenę, ale i na inne składowe oferty., w tym zwłaszcza – na możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy – zakres i wykluczenia

Obowiązkowe OC dla lekarzy pozwala na pokrywanie szkód na osobie, które są konsekwencją błędów medycznych. Sprawdza się nie przy tym nie tylko w przypadku utraty i pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, ale i wtedy, gdy dojdzie do jego śmierci. Co ważne, nie ma w tym wypadku znaczenia czy śmierć była następstwem błędnej diagnozy, czy też zastosowania nieprawidłowego leczenia Choć obowiązkowe ubezpieczenie OC zabezpiecza zarówno interesy pacjentów, jak i lekarzy, warto pamiętać o tym, że nie jest rozwiązaniem sprawdzającym się bez względu na okoliczności. Dobrze jest mieć świadomość istnienia pewnych ograniczeń. Ich lista obejmuje przede wszystkim:

  • szkody, do których doszło po pozbawieniu lekarza prawa do prowadzenia działalności leczniczej oraz w okresie jego zawieszenia,
  • szkody dotyczące mienia pacjenta,
  • straty powiązane z koniecznością zapłaty kar umownych.

Oczywiście, lekarz nie pozostaje bez wsparcia także w wymienionych sytuacjach. Musi mieć jednak świadomość tego, że obowiązkowe OC nie przyjdzie mu z pomocą. Nic więc dziwnego, że dużą popularnością cieszą się rozszerzone ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące również dodatkowe opcje.