Ubezpieczenia OC dla lekarzy

Zawody medyczne są zawodami podwyższonego ryzyka. Nie zawsze ratowanie zdrowia lub życia pacjenta kończy się sukcesem i jego wdzięcznością. W przypadku niepowodzenia pacjent lub jego rodzina mogą domagać się od lekarza odszkodowania. Najczęściej są to bardzo wysokie kwoty, wielokrotnie przekraczające zarobki lekarza. Zabezpieczeniem ich dochodów może być ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia OC dla lekarzy

Napoleon Bonaparte twierdził, że „ tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Powiedzenie to w żadnym wypadku nie dotyczy lekarzy, którzy zawsze walczą o zdrowie i życie swoich pacjentów. Niestety wiąże się to z ryzykiem popełnienia błędu lub podjęcia spóźnionej decyzji. Często wiąże się to z odpowiedzialnością zawodową, finansową, a w skrajnych przypadkach także karną.

Przed odpowiedzialnością finansową chroni lekarzy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, może być ono:

  • obowiązkowe,
  • dobrowolne.

Obowiązkowe OC dla lekarzy

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęci są lekarze oraz lekarze dentyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub działają w ramach prywatnej praktyki grupowej. Polisę ubezpieczeniową powinni podpisać na dzień przed rozpoczęciem działalności.

Obowiązkowe ubezpieczenie zapewnia ochronę do wysokości 75 tys. euro w przypadku jednorazowego zdarzenia i 350 tys. euro za wszystkie zdarzenia w ciągu obowiązywania polisy, czyli 12 miesięcy.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie muszą gwarantować taką ochronę minimalną, natomiast ich oferta może różnić się wysokością składki. Warto więc porównać oferty kilku firm przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Dobrowolne OC dla lekarzy

Dobrowolne ubezpieczenie OC adresowane jest do wszystkich lekarzy bez względu na status zatrudnienia i rodzaj placówki medycznej. Dobrowolne ubezpieczenie powinni wykupić przede wszystkim lekarze o specjalności podwyższonego ryzyka:

  1. chirurdzy,
  2. ginekolodzy-położnicy,
  3. kardiolodzy,
  4. anestezjolodzy.

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia warto wybrać polisę, która oferuje wysokie odszkodowanie za jednorazowe zdarzenie, bo błędy lekarskie zdarzają się sporadycznie, a polisa obowiązuje tylko przez 12 miesięcy.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy iExpert może zawierać dodatkowe opcje, np. opiekę prawną, odszkodowanie w przypadku zakażenia HIV lub uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Wybór obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC nie jest sprawą łatwą, więc przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto porównać oferty kilku firm ubezpieczeniowych.