Ubezpieczenie obcokrajowca

Każdego roku do Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców (więcej). Niejednokrotnie zdarza się, że nie posiadają oni jeszcze dostępu do stałego ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji najbezpieczniejszą opcją jest wykupienie specjalnej polisy ubezpieczeniowej dla cudzoziemców.

Jak działa ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – polisaobcokrajowca.pl bywa niezbędne w sytuacji, w której cudzoziemiec potrzebuje pomocy lekarskiej. Obcokrajowcy przybywający do Polski spoza terenu Unii Europejskiej muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców zastępuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacji, w której osoba spoza Polski ulegnie wypadkowi lub będzie potrzebowała pilnej pomocy medycznej, ubezpieczenie takie pokryje koszty ewentualnego leczenia.

Co pokrywa ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Ubezpieczenie dla cudzoziemców pokrywa wszelkie niezbędne zabiegi medyczne. Na rynku znaleźć można wiele ofert takiego ubezpieczenia, więc przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z wieloma ofertami. Umożliwi to wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia.

Decydując się na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jego beneficjenci mogą liczyć między innymi na pokrycie kosztów niezbędnych badań diagnostycznych. Dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne pokrywa również koszty pobytu w szpitalu czy też transportu medycznego. Dobre ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców pokrywa również transport zwłok do kraju zamieszkania. Często zdarza się, że w przypadku zgonu cudzoziemca jego rodzina nie może pozwolić sobie na pokrycie kosztów transportu ciała do kraju. Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa ten koszt.

Kto może ubiegać się o ubezpieczenie?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest niezwykle przydatne dla cudzoziemców. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie takie może zostać wykupione przez osoby spełniające konkretne warunki.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przeznaczone jest dla osób, które nie podlegają jeszcze obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak posiadają wizę pracowniczą lub zezwolenie na osiedlenie. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje również ubezpieczenie cudzoziemcom, którzy mają status uchodźcy.

Niejednokrotnie zdarza się, że ludzie pilnie potrzebują pomocy medycznej. Koszt udzielenia takiej pomocy dla osoby nieubezpieczonej może być naprawdę duży. Nic więc dziwnego, że coraz więcej cudzoziemców decyduje się na wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego koszty niezbędnej pomocy lekarskiej.