Ubezpieczenie OC lekarza, czy obowiązkowe i kluczowe ubezpieczenie „od błędów w sztuce”

Nie ma wątpliwości, że lekarze różnych specjalizacji zapewniają opiekę, która jest niezbędna i kluczowa dla całego społeczeństwa. Niemniej jednak lekarze są tylko ludźmi i popełniają błędy, więc zawsze narażeni są na pozew sądowy, który może poważnie zaszkodzić lub potencjalnie zakończyć ich praktykę. Dodatkowo, w przeciwieństwie do większości pracowników, błędy lekarzy mogą mieć zagrażające życiu konsekwencje dla ich pacjentów.

Za każdym razem, gdy lekarz leczy pacjenta, naraża się na ryzyko pozwu sądowego. Dlatego posiadanie dobrego ubezpieczenia OC lekarza, chroni specjalistę, jeśli kiedykolwiek zostanie pozwany/ pozwaną za błędy w sztuce lekarskiej.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie OC lekarza?

Ubezpieczenie OC lekarza (inaczej znane jako ubezpieczenie od błędów w sztuce lekarskiej, lub ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej) to tylko jeden z rodzajów ubezpieczenia, które posiadają lekarze i specjaliści służby zdrowia. Jest to według polskiego prawa obowiązkowe ubezpieczenie, każdy lekarz musi je mieć.

Nie ma wątpliwości, że lekarze różnych specjalizacji zapewniają opiekę, która jest niezbędna i kluczowa dla całego społeczeństwa

Tego typu ubezpieczenie chroni lekarza przed utratą majątku osobistego w przypadku roszczenia z tytułu błędu w sztuce lekarskiej (https://www.alkaubezpieczenia.pl/oc-dla-lekarzy-obowiazkowe-ubezpieczenie-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-medykow/). Inni specjaliści w dziedzinach wysokiego ryzyka również posiadają ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie „od błędów w sztuce”. Jest to powszechna polisa na przykład w przypadku adwokatów, prawników, farmaceutów, weterynarzy, czy pielęgniarek.

W dzisiejszych czasach ludzie mogą szybko złożyć pozew sądowy, jeśli uważają, że zostali skrzywdzeni lub zaniedbani – zwłaszcza przez dostawcę usług medycznych, któremu zaufali. Wystarczy jeden pozew o błąd w sztuce lekarskiej, aby doprowadzić do bankructwa lekarza bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – nawet jeśli nie ponosi on winy za wynik leczenia pacjenta. Z punktu widzenia pacjenta, polisa ma również ogromne znaczenie, ponieważ jest ona gwarancją, że otrzyma on należne odszkodowanie, z tego też względu OC lekarza w Polsce obowiązkowe.

Jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej chroni lekarzy w Polsce?

Większość tego typu polis zapewnia:

  • Ochronę przed odpowiedzialnością za obrażenia, które mogą wystąpić na terenie placówki medycznej (np. poślizgnięcia i upadki).
  • Odszkodowania dla poszkodowanych pacjentów: Ubezpieczenie OC lekarza pokrywa koszty związane z roszczeniami pacjentów, takimi jak koszty leczenia, straty finansowe, ból i cierpienie, które zostały spowodowane błędami medycznymi lub niewłaściwą opieką.

Nie ma wątpliwości, że lekarze różnych specjalizacji zapewniają opiekę, która jest niezbędna i kluczowa dla całego społeczeństwa

Według statystyk ponad połowa lekarzy stwierdziła, że zostali oskarżeni o błąd w sztuce lekarskiej. Nic dziwnego, że zdecydowana większość z nich (89%) uważała, że pozwy, które do nich kierowano, były nieuzasadnione. Bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarze Ci byliby zmuszeni zapłacić za wszelkiego typu roszczenia i ochronę prawną z własnej kieszeni.

Czy szpitale i placówki medyczne zapewniają swoim lekarzom ubezpieczenie OC?

Jeśli lekarz pracuje w szpitalu, klinice itd., oznacza to, że posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantowane przez pracodawcę.  Niemniej jednak, większość tego typu ubezpieczeń OC jest niewystarczająca w przypadku pozwu sądowego. Lekarz jest objęty ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy pacjent zgłosi roszczenie, gdy nadal pracuje dla tego samego pracodawcy. Jeśli roszczenie zostanie zgłoszone po tym, jak lekarz zmieni pracodawcę lub przejdzie na emeryturę (co nie jest rzadkością w przypadku urazów spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej), nie jest on już objęty ubezpieczeniem OC swojego poprzedniego pracodawcy i może być zobowiązany do pokrycia wszelkich wynikających z tego zobowiązań prawnych.