Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?

Czy ubezpieczenie OC dla osób pracujących w zawodzie zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o zarządzaniu nieruchomościami każda osoba pracująca, jako zarządca nieruchomości ma obligatoryjny obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jej wykupienie jest konieczne na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zawiera pisemne umowy ze swoim klientem. Posiadanie przez zarządcę nieruchomościami OC warunkuje jej podpisanie w innym wypadku osoba, która ją zawarła, jest zmuszona ją wypowiedzieć. Warto pamiętać, że to nie jedyna konsekwencja jego nieposiadania. Oprócz tego osoba pracująca na tym stanowisku podlega karze pieniężnej, która może wynosić nawet dziesięć razy tyle, co przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządcy nieruchomościami, czyli w praktyce kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości – przed czym mogą zabezpieczyć?

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości OC dotyczą szkód wyrządzanych w ramach zarządzania nieruchomościami. Mogą one wynikać z wykonanych działań, ale również niezasadnych zaniechań. Zarządca nieruchomościami, który zatrudnia w tym zawodzie dodatkowych pracowników, może liczyć na objęcie ubezpieczeniem również ewentualne szkody, które będą przez nich wyrządzone. W sytuacji, w której dojdzie do ich wyrządzenia, posiadacz OC może liczyć na otrzymanie odszkodowania. Warto pamiętać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązuje tylko pod określonymi warunkami. Może ono nie obowiązywać w sytuacjach, w których dana szkoda zostanie wyrządzona krewnym, czy małżonkom, a także, gdy wymaga ona zapłaty kary umownej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomościami – jaki może być jego koszt?

Maksymalna wartość odszkodowania może być zróżnicowana w zależności od gwarantowanej sumy gwarancyjnej. Może być ona niezwykle zróżnicowana. Minimalna kwota to 50 000 euro, ale może ona wynosić nawet ponad milion. Aby uzyskać wartość w polskiej walucie, warto sprawdzić obowiązujący kurs euro i dokonać odpowiednich przeliczeń. Innym czynnikiem, który może mieć wpływy na ostateczny koszt polisy, jest dodatkowo historia ubezpieczeniowa osoby, która będzie mu podlegała. Ubezpieczenie OC dedykowane zarządcom nieruchomości najczęściej przekracza kilkaset złotych rocznie. Szacunkowa kwota, którą musi uiścić osoba podlegająca takiemu 12- miesięcznemu obowiązkowemu ubezpieczeniu to 300-400 złotych w skali roku. Przedsiębiorcy pracujący na tym stanowisku nierzadko decydują się na droższy wariant gwarantujący wyższą sumę gwarancyjną, co gwarantuje im bezpieczeństwo na wypadek, gdyby ewentualne szkody były na tyle duże, że mogłyby przekroczyć wartość najniższej sumy gwarancyjnej. Zarządzanie różnego rodzaju nieruchomości w ich wypadku odbywa się na własne ryzyko i wymaga własnych nakładów finansowych. Choć praca w takim zawodzie wiąże się z szeregiem korzyści i otwiera nowe możliwości, nie ulega wątpliwości, że oznacza również ogromną odpowiedzialność, więc nic dziwnego, że zarządcy nieruchomościami chcąc się w ten sposób zabezpieczyć. Aby łatwiej wybrać najkorzystniejszy możliwy wariant w przypadku danej osoby, warto posłużyć się dostępnymi w internecie kalkulatorami OC, które są doskonałym narzędziem, za pomocą których można z łatwością porównać podobne oferty prezentowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.