OC dla fizjoterapeuty – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwiększające komfort pracy.

Fizjoterapeuta, który prowadzi praktykę w formie działalności gospodarczej ma możliwość zarejestrowania się jako podmiot leczniczy lub praktyka fizjoterapeutyczna. W obu przypadkach zobowiązany jest do posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podstawą prawną zawarcia umowy z ubezpieczycielem jest Ustawia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a wysokość sum ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Continue reading „OC dla fizjoterapeuty – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwiększające komfort pracy.”