OC dla fizjoterapeuty – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwiększające komfort pracy.

Fizjoterapeuta, który prowadzi praktykę w formie działalności gospodarczej ma możliwość zarejestrowania się jako podmiot leczniczy lub praktyka fizjoterapeutyczna. W obu przypadkach zobowiązany jest do posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podstawą prawną zawarcia umowy z ubezpieczycielem jest Ustawia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a wysokość sum ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Po co fizjoterapeucie OC?

Błąd w sztuce może przydarzyć się każdemu specjaliście i w każdej dziedzinie. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej OC dla fizjoterapeuty chroni go od roszczeń pacjentów i zabezpiecza środki na ewentualną wypłatę odszkodowania za popełniony w trakcie realizacji świadczenia zdrowotnego błąd, lub szkodę, która wystąpiła u pacjenta na skutek zaniechania udzielenia świadczenia.

Fizjoterapeuta, który prowadzi praktykę w formie działalności gospodarczej ma możliwość zarejestrowania się jako podmiot leczniczy lub praktyka fizjoterapeutyczna

Rzecznik Dyscyplinarny i Sąd Krajowej Izby Fizjoterapeutów przed którym odpowiadają tacy specjaliści może uznać brak polisy OC za poważne przewinienie i nałożyć na praktykującego bez tego zabezpieczenia fizjoterapeutę kary, począwszy od upomnienia lub nagany, a skończywszy nawet na odebraniu prawa do wykonywania zawodu. Do tego dochodzą konsekwencje materialne, ponieważ w przypadku braku polisy ubezpieczenia specjalista odpowiada za wyrządzoną szkodę całym swoim majątkiem prywatnym.

Zakres ubezpieczenia OC dla fizjoterapeuty

Umowa ubezpieczenia OC dla fizjoterapeuty posiada w swoim zakresie odpowiedzialność materialną za szkody, które powstały w trakcie wykonywania czynności fizjoterapeutycznych takich jak fizykoterapia, masaże, kinezyterapia i wybrane terapie manualne. I to tyle, jeśli chodzi o ubezpieczenie podstawowe. W przypadku świadczeń zdrowotnych to niestety bardzo często zbyt mało. Dlatego warto rozważyć rozszerzenie zakresu i powiększenie sumy gwarancyjnej np. na wypadek:

  • naruszenia praw pacjenta
  • uszkodzenia mienia pacjenta
  • uszkodzenia sprzętu medycznego
  • utraty majątku firmy lub / i dochodu
  • narażenia na HIV / WZW 
  • agresji ze strony pacjenta.

Fizjoterapeuta, który prowadzi praktykę w formie działalności gospodarczej ma możliwość zarejestrowania się jako podmiot leczniczy lub praktyka fizjoterapeutyczna

Możliwość rozszerzenia polisy to opcja dla tych fizjoterapeutów, którzy chcą ochronić się nie tylko przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów, ale chcą sobie podwyższyć komfort pracy zabezpieczając wszystkie aspekty swojego życia zawodowego.

Także specjaliści, którzy pracują na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia mają możliwość dobrowolnego wykupienia OC dla fizjoterapeutów. Pozwoli im to za realnie niewielką kwotę składki rocznej zapewnić sobie spokój i zabezpieczenie na wypadek problemów.

Ile kosztuje OC fizjoterapeuty i gdzie je można wykupić?

Jak każdą polisę OC dla  fizjoterapeuty wykupić można na kilka sposobów. Oczywiście najłatwiejszą i najszybszą metodą jest jej zawarcie online. Można to też zrobić drogą telefoniczną, mailową lub osobiście u konkretnego ubezpieczyciela lub w Centrum Ubezpieczeń. Obowiązkowe polisy OC dla fizjoterapeutów oferują praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, a wysokość składki obliczyć najlepiej w trakcie spotkania z doradcą.

Jeśli chodzi o wysokość kwoty bazowej to podmiot leczniczy musi posiadać większą sumę ubezpieczenia niż praktyka fizjoterapeutyczna. W tym pierwszym przypadku suma gwarancyjna to 30 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Praca fizjoterapeuty obarczona jest sporym ryzykiem zawodowym. Warto zapewnić sobie spokój na czas wykonywania swoich obowiązków poprzez wykupienie OC dla fizjoterapeuty.