Dobrowolne ubezpieczenia dla lekarzy

Każdy lekarz, który wykonuje świadczenia zdrowotne, może popełnić błąd. Jest to wpisane w ryzyko zawodowe, jednak może skończyć się pozwem o odszkodowanie. Warto zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji, wykupując polisę ubezpieczeniową.

Kiedy lekarz zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia dla lekarzy?

Obligatoryjne ubezpieczenie dotyczy tylko tych lekarzy, którzy praktykują w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. W takiej sytuacji wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest dla nich obowiązkowe. Z kolei ci, którzy zatrudnieni są przez podmiot medyczny mogą, aczkolwiek nie muszą, wykupić ubezpieczenia. W przypadku popełnienia przez nich błędu, odpowiedzialność przechodzi na placówkę, w której są zatrudnieni. Chociaż i w takiej sytuacji nie mogą czuć się zupełnie bezpiecznie – ubezpieczyciel może od nich dochodzić zwrotu kosztów ubezpieczenia, które nazywane jest regresem ubezpieczeniowym.

W jeszcze innej sytuacji są lekarze, którzy zatrudnieni są w ramach umowy cywilnoprawnej – najczęściej jest to umowa zlecenia. Teoretycznie konieczność wykupienia ubezpieczenia ich nie dotyczy, jednak zleceniodawca może zawrzeć zapis o konieczności jego posiadania w umowie.

Ubezpieczenia dla lekarzy mają bardzo szeroki zakres i obejmują między innymi szkody, które powstają w następstwie udzielania pomocy w pogotowiu ratunkowym, bądź na szpitalnym oddziale ratunkowym

Komu dedykowane są ubezpieczenia dla lekarzy?

Ubezpieczenia dla lekarzy polecane są lekarzom, którzy wykonują działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej. Mogą służyć one jako uzupełnieniu ochrony ubezpieczeniowej, która związana jest z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. W przypadku wystąpienia szkody, dobrowolne ubezpieczenie OC jest nadwyżką do posiadanej polisy obowiązkowej. Tak więc – dobrowolne ubezpieczenie dla lekarzy może pokryć szkody, jeśli nie mogą być one zaspokojone z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC.

Dobrowolne ubezpieczenie może także wykupić każdy lekarz, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź też umowy o dzieło.

Warto wspomnieć o tym, że każdy lekarz, który pracuje na podstawie umowy o pracę bądź też umowy cywilnoprawnej, a nie prowadzi własnej działalności, wykupując dobrowolne ubezpieczenie OC może zabezpieczyć się przed roszczeniem regresowym.

Żaden lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który wyrządził szkodę, nie ponosi za nią odpowiedzialności finansowej. Ta w całości przechodzi na podmiot, w którym jest on zatrudniony. Niemniej jednak, ubezpieczyciel bardzo często wzywa go do pokrycia regresu, który może wynosić nawet trzykrotną wysokość wynagrodzenia. Z kolei lekarz, który pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej – zagrożony jest regresem do pełnej wysokości szkody. Dobrowolne ubezpieczenie dla lekarzy może ochronić przed taką sytuacją.

Każdy lekarz, który wykonuje świadczenia zdrowotne, może popełnić błąd

Co obejmują ubezpieczenia dla lekarzy?

Ubezpieczenia dla lekarzy mają bardzo szeroki zakres i obejmują między innymi szkody, które powstają w następstwie udzielania pomocy w pogotowiu ratunkowym, bądź na szpitalnym oddziale ratunkowym. Polisa obejmuje także szkody, które powstają w wyniku przeniesienia przez lekarza choroby zakaźnej, a także te powstałe w związku z naruszeniem praw pacjenta.

Dodatkowo większość polis obejmuje szkody, które zostały wyrządzone przy użyciu urządzeń rentgenowskich bądź też laserowych, szkody wyrządzone w wyniku rażących zaniedbań, a także szkody wyrządzone pracownikom.

Oczywiście, każdy lekarz może rozszerzyć wykupioną polisę w dowolny sposób, zyskując dodatkowy zakres ochrony. Mowa tutaj między innymi o szkodach, które postać mogą w użytkowanych przez ubezpieczonego nieruchomościach, szkodach związanych z wykonywaniem zawodu biegłego sądowego, szkodach z tytułu delegacji służbowych oraz udziału w konferencjach, a także szkodach powstałych na skutek wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

Jak widać, dobrowolne ubezpieczenia dla lekarzy to polisy, które adresowane są do wszystkich osób wykonujących dowolną działalność leczniczą. Niezależnie od tego, czy prowadzą oni działalność gospodarczą, czy też zatrudnieni są na umowach różnego rodzaju, dobrowolne ubezpieczenie zapewnia im szeroki zakres ochrony, który obejmuje najróżniejsze rodzaje szkód.