OC dla lekarzy – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej medyków.

Lekarze tak jak wiele innych grup zawodowych w Polsce obciążone są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej). Warto dowiedzieć się więcej na temat tego ubezpieczenia, ponieważ ustawowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu w naszym kraju.

OC dla lekarzy – co warto wiedzieć?

OC dla lekarzy to ubezpieczenie, którego zadaniem jest ochrona lekarzy przed roszczeniami przede wszystkim finansowymi. Oczywiste jest to, że wszelkie nieprawidłowości, zawinione przez lekarza mają swoje konsekwencje. Wypłata środków z takiego ubezpieczenia następuje po tym, jak pacjenci doznają szkody w wyniku błędu medycznego. Błędem tym, może być również zaniedbanie lekarza polegające na błędnej diagnozie lub też na braku odpowiedniego zainteresowania pacjentem. OC dla lekarzy to forma ubezpieczenia, którego celem jest pokrycie wszelkich kosztów. Interesujący wydaje się fakt, że nie w każdym kraju europejskim takie ubezpieczenie jest wymagane. Co ważne, z tego ubezpieczenia korzystają, zarówno lekarze, jak i pacjenci, którzy poniekąd mają większe zaufanie do medyków, wiedząc, że w przypadku błędów lub zaniechań liczyć mogą na środki finansowe.

Lekarz posiadający takie ubezpieczenie może czuć się pewniej, ponieważ jest zabezpieczony przed konsekwencjami finansowymi. Lekarz to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego toteż jego pozycja powinna być stabilna, a błędy, które są przecież ludzką rzeczą, nie będą miały wpływu na dalszą karierę zawodową (w określonych przypadkach). Na uwagę zasługuje fakt, iż błędy medyczne mimo tego, że zdarzają się stosunkowo rzadko, mogą mieć bardzo groźne konsekwencje. Ustawodawca, mając świadomość, tego jaki wpływ na zaufanie do medycyny, niósłby brak zabezpieczenia finansowego, podjął decyzję o obłożeniu lekarzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Zalety ubezpieczenia OC dla lekarzy

Najważniejsze jest to, że pacjenci są chronieni finansowo. Warto nadmienić, że pacjent w Polsce może zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta po to, aby specjalnie powoływana komisja mogła orzec o wystąpieniu błędu. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia, często złożonego procesu odszkodowawczego. Lekarz mimo tego, że w świadomości ludzi jest przedstawicielem zawodu o wysokich zarobkach, mógłby mieć problem z wypłatą odszkodowania. Takie odszkodowanie mogłoby być przeszkodą w utrzymaniu płynności finansowej medyka, co wiązałoby się z ogromnym stresem w przypadku prowadzenia kolejnych pacjentów. Według specjalistów takie ubezpieczenie jest gwarantem zachowania zaufania do leczenia. Z punktu widzenia ochrony zdrowia, bardzo istotnym aspektem jest generalna ochrona dobrego imienia lekarzy. Bez dwóch zdań, środki wypłacane z ubezpieczenia OC mogą przyczynić się do tego, że status lekarza zostanie nienaruszony. Co ważne, środki z OC dla lekarzy mogą być również wykorzystane do obrony, która może mieć miejsce w przypadku oskarżeń o wyżej wspomniany błąd medyczny.

Uspołeczniona opieka zdrowotna, która od wielu lat jest w Polsce obecna, za podstawę działania uznaje poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Na uwagę zasługuje bardzo istotny fakt, że na niektóre błędy medyczne nie mają. Ubezpieczenie OC wymagane jest w wielu placówkach medycznych, toteż każdy lekarz zatrudniony w danym szpitalu lub klinice musi mieć aktualne ubezpieczenie. Wiele osób uważa, że obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia sprawia, że lekarze mogą mniej przykładać się do swojej pracy, nie martwiąc się o konsekwencje finansowe. Jest to błędne myślenie, ponieważ ubezpieczenie OC, co do zasady ma być narzędziem, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcy usług medycznych, czyli pacjentowi.