Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego

Radca prawny sprawuje ważną i odpowiedzialną rolę, w której nie ma miejsca na błędy. Oczywiście, nie ma osób nieomylnych, dlatego też zawód ten posiada ustanowiony obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dowiedz się więcej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Czym właściwie jest tak zwane OC, a więc ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i dlaczego jest tak ważne? Pozwala ono na ubezpieczenie majątkowe, w przypadku konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie. Jest to termin znany większości osób, szczególnie będących czynnymi kierowcami. OC sprawdza się jednak również w przypadku innej formy – ubezpieczenia zawodowego. Podczas wykonywania niektórych zawodów, jesteśmy szczególnie narażeni na popełnienie błędów, które mogą działać na niekorzyść drugiej osoby. Oczywiście, z ubezpieczenia skorzystać może każdy, natomiast przepisy wskazują, które zawody mają prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia OC (https://www.alkaubezpieczenia.pl/co-trzeba-wiedziec-o-ubezpieczeniu-radcy-prawnego/). Wśród nich odnajdziemy również stanowisko radcy prawnego, a także aplikantów, praktykantów, pracowników radcy prawnego – wszystkich wymienionych, niezależnie od formy zatrudnienia.

Radca prawny sprawuje ważną i odpowiedzialną rolę, w której nie ma miejsca na błędy

Korzyści ubezpieczenia dla radcy prawnego

Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności przez radcę prawnego zawarty został w art. 4 ust. 1 3 i art. 6 ust. Poza spełnieniem ustawowego obowiązku, OC posiada również szereg korzyści. Wśród głównych należy wymienić:

  • zwiększona wiarygodność wobec klientów i partnerów biznesowych
  • działanie zgodnie z przepisami
  • zmniejszenie ryzyka podczas prowadzenia działalności zawodowej
  • ochrona przed roszczeniami klientów
  • odszkodowanie dla rady prawnego w przypadku popełnienia nawet niewielkiego błędu, w razie roszczeń odszkodowawczych
  • pokrycie obrony rady prawnego w sądzie
  • pokrycie kosztów ewentualnych odszkodowań.

Radca prawny sprawuje ważną i odpowiedzialną rolę, w której nie ma miejsca na błędy

Oprócz podstawowych opcji ubezpieczenia, istnieje możliwość rozszerzenia pakietu i dostosowania OC do swoich potrzeb. Dodatkowo, warto zastanowić się nad ubezpieczaniem mienia kancelarii lub aplikantów radcowskich. Dzisiejsze firmy ubezpieczeniowe oferują interesujące wachlarze ubezpieczeń, z których zdecydowanie warto korzystać – poza zwiększeniem bezpieczeństwa oraz własnego komfortu, jako radca prawny lub kancelaria zyskujemy większe zaufanie i lepszą opinie rzetelnej i zabezpieczonej kancelarii prawnej.

W związku z powyższym, posiadanie OC wydaje się być niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla radców prawnych, a także innych zawodów i stanowisk, objętych obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Na rynku odnajdziemy wiele ofert ubezpieczeń OC, umożliwiających płacenie składek w ratach lub jednorazowo. Dzięki inwestycji w obowiązkowe ubezpieczenie, osoba wykonująca zawód radcy minimalizuje ryzyko poniesionych kosztów w przypadku popełnienia nawet niewielkiego błędu, który naturalnie może wystąpić w trakcie wykonywania zawodu. Stanowiska związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego oraz pokrewnych, wiążą się z nieuniknionym stresem, a także pojawiającą się presją i natłokiem obowiązków. Świadomość posiadania dobrego ubezpieczenia pozwala na zmniejszenie zagrożeń i dodatkowych, niespodziewanych kosztów, a co za tym idzie – zmniejszenie stresu i niepokoju.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie radcy prawnego? Odpowiedź brzmi jednoznacznie – jak najbardziej. Poza oczywistym obowiązkiem prawnym, szereg korzyści zdecydowanie przemawia na korzyść odpowiedzi twierdzącej.