Ubezpieczenie radcy prawnego – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest niezbędne dla każdego radcy prawnego, który chce chronić się przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaną pracą. Brak polisy OC może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i zawodowych. W niniejszym artykule dowiesz się, czym jest ubezpieczenie OC radcy prawnego od iExpert, dlaczego jest ono tak ważne, jakie ryzyko wynika z jego braku oraz jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie dla siebie.

Continue reading „Ubezpieczenie radcy prawnego – najważniejsze informacje”

OC lekarzy – jaki jest jego zakres i ograniczenia?

Rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów 29 kwietnia 2019 roku stanowi, że ubezpieczenie OC w branży medycznej, a tym samym również OC lekarzy, ma obowiązkowy charakter. Co przy tym warte podkreślenia, obowiązek jego wykupienia nie dotyczy już wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów. Spoczywa również na barkach pielęgniarek i położnych, a także fizjoterapeutów, którzy wykonują swój zawód w ramach praktyki zawodowej. Co warto zatem wiedzieć na jego temat i na co zwracać uwagę przy jego zakupie?

Continue reading „OC lekarzy – jaki jest jego zakres i ograniczenia?”

Czy lekarze muszą się ubezpieczać?

Zawód lekarza jest w Polsce ściśle regulowany, zaś ustawodawca uwzględnia różne warianty w zakresie egzekwowania odpowiedzialności wśród lekarzy za ewentualne błędy. Podstawowym rozróżnieniem w kwestii ubezpieczeń jest to, czy dany lekarz pozostaje zatrudniony przez określoną placówkę medyczną w stosunku umowy o pracę, czy prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Continue reading „Czy lekarze muszą się ubezpieczać?”

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?

Czy ubezpieczenie OC dla osób pracujących w zawodzie zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o zarządzaniu nieruchomościami każda osoba pracująca, jako zarządca nieruchomości ma obligatoryjny obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jej wykupienie jest konieczne na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zawiera pisemne umowy ze swoim klientem. Posiadanie przez zarządcę nieruchomościami OC warunkuje jej podpisanie w innym wypadku osoba, która ją zawarła, jest zmuszona ją wypowiedzieć. Warto pamiętać, że to nie jedyna konsekwencja jego nieposiadania. Oprócz tego osoba pracująca na tym stanowisku podlega karze pieniężnej, która może wynosić nawet dziesięć razy tyle, co przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządcy nieruchomościami, czyli w praktyce kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Continue reading „Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć?”

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich medyków

Od 2010 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy lekarz – w tym także dentyści – muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Dlaczego? Jest to tak naprawdę ochrona dla tych wszystkich pacjentów, którzy ucierpią w skutek błędów medycznych, jakie (niestety!) zdarzają się bardzo często.

Continue reading „Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich medyków”

OC dla lekarzy – kto podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu?

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe na terenie Rzeczpospolitej od 2010 roku. Powinni je posiadać wszyscy lekarze, a także dentyści, fizjoterapeuci, ratownicy, czy pielęgniarki, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą polegającą na leczeniu pacjentów. Tego rodzaju ubezpieczenie dotyczy ewentualnych szkód, które mogłyby zostać wyrządzone w wyniku wykonanego świadczenia, a także zaniechania jego wykonania w przypadku, w którym taka decyzja byłaby niezgodna z prawem. Istnieje również dobrowolne ubezpieczenie OC. W tym przypadku dotyczy ono zarówno osób prowadzących działalność leczniczą, jak i tych, którzy pracują na etacie lub umowie zlecenie, a także o dzieło. Tego rodzaju ubezpieczenie będzie obejmowało różnego rodzaju zdarzenia, dotyczące wyrządzenia szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC, można do nich zaliczyć m.in. zdarzenia związane z udzielanymi świadczeniami, który miały miejsce poza terenem kraju. Choć ubezpieczenie dobrowolne można zakupić w dowolnym momencie, jego koniec przypada zawsze na moment końca ubezpieczenia obowiązkowego OC, jeśli dotyczy ono lekarza prowadzącą własną działalność gospodarczą.

Continue reading „OC dla lekarzy – kto podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu?”

Ubezpieczenie najemcy – zalety zawarcia polisy

Ubezpieczenie najemcy (https://iexpert.pl/najemcy/ubezpieczenie-oc-najemcy-mieszkania/) przydaje się w chwili, gdy chcemy wynająć mieszkanie, niezależnie od tego, czy znajduje się w nim wyposażenie właściciela, czy też nie. Warto skusić się na wykupienie tej składowej ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, by nie musieć płacić za szkody z własnych pieniędzy.

Continue reading „Ubezpieczenie najemcy – zalety zawarcia polisy”